Garda Forestieră Ploiești  este o institutie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor.


Garda Forestieră Ploiești funcționează în baza OUG.32 din 30 iunie 2015 privind înfiintarea Gărzilor Forestiere și a HG.743/09 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere.


Garda Forestieră Ploiești  implementează pe raza de competenţă politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de: • administrare a fondului forestier naţional;

 • gestionare durabilă a pădurilor;

 • conservare a biodiversităţii în păduri;

 • reconstrucţie ecologică, de regenerare şi îngrijire a pădurilor;

 • asigurare a integrităţii fondului forestier naţional;

 • prevenire şi stingere a incendiilor;

 • pază şi protecţie a pădurilor;

 • recoltare a produselor specifice fondului forestier naţional;

 • control al provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase,

 • sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri;

 • control al aplicării şi respectării regimului silvic.


HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor  forestiere


ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere


 


Anunturi de organizare concursuri de recrutare pentru posturi de munca


 


 


guvernare