INFORMATII DE INTERES PUBLIC > PADURI

HOTĂRÂRE nr 1257 din 21/12/2011

   HOT?RÂRE nr 1257.2011 Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare , functionarea si atributiile comisiilor de specialisti.pdf

Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti

14.04.2015

HOTĂRÂRE nr. 28 din 09/01/2008

   HOT?RÂRE nr 28.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.pdf

privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice

14.04.2015

LEGE nr. 100 din 03/06/2010

   LEGE nr 100.2010 Impadurirea terenurilor degradate.pdf

Impadurirea terenurilor degradate

14.04.2015

ORDIN nr. 1073 din 17/03/2011

   ORDIN nr 1073.2011Regulamentul de autorizare a pietelor, targurilor, oboarelor si a burselor de marfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase.pdf

Regulamentul de autorizare a pietelor, targurilor, oboarelor si a burselor de marfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

14.04.2015

ORDIN nr. 2353 din 14.06.2012

   ORDIN nr 2353.2012 Constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.pdf

Constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica

14.04.2015Pagina: 1 2